گزارش تصویری

گزارش تصویری


دویست و نود و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد از بدو تاسیس تاکنون و پنجمین جلسه در سال ۱۴۰۰ به ریاست دکتر فاطمی استاندار یزد برگزار شد.

آدرس کوتاه :