تبیین سیاست های وزیر آموزش و پرورش توسط مرتضی شکوهی مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت

تبیین سیاست های وزیر آموزش و پرورش توسط مرتضی شکوهی مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت


سیاست های وزیر آموزش و پرورش توسط مرتضی شکوهی مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت در شورای معاونین استان یزد تبیین شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛ مرتضی شکوهی  مدیر کل دفتر دبستانی وزارت آموزش و پرورش در نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، آموزش و پرورش را دارای دو بعد نهادی و رسمی خواند که در بعد نهادی انسان باید می آموخت تا بتواند سازگاری کسب کند بنابراین این بعد عامل بقای زندگی می باشد و در بعد رسمی، آموزش و پرورش، سازمان نظام یافته ای است که اولویت هایی را برای زندگی در آینده آموزش دهد.
مدیر کل دفتر دبستانی وزارت آموزش و پرورش سیاست های مقام عالی وزارت را به 4 بخش تقسیم کرد که عبارتند از بخش اول: پاسخگویی به مطالبات فرهنگیان شامل پاداش بازنشستگان، اجرای رتبه بندی معلمان و معوقات حق التدریسی ها و....  بخش دوم: توسعه عدالت آموزشی و پرورشی که برای رسیدن به این هدف مدیریت منابع شامل منابع انسانی و منابع مالی مد نظر است ،بخش سوم : تقویت دو کانون تعلیم و تربیت شامل خانه و مدرسه که این مهم نیازمند همسان سازی نگرش اولیاء و اهداف آموزش و پرورش است  و بخش چهارم : توجه به نیازهای مخاطبین و ایجاد تنوع در محیط یادگیری شامل آموزش مهارت های بنیادین با استفاده از فناوری های نوین و آموزش مدرسه محوری و ارتقاء مدیریت است.
وی در ادامه سیاست های معاونت ابتدایی وزارت متبوع را ایجاد دسترسی همه کودکان به تحصیل و ارایه خدمات با کیفیت آموزشی و پرورشی بیان کرد  و اظهار داشت: این اهداف با تربیت متوازن بر اساس سند تحول بنیادین و به رسمیت شناختن کودکی در دوره ابتدایی محقق می شود  لذا باید مدرسه را  به فضایی با نشاط و پویا برای دانش آموزان تبدیل کنیم، مدرسه باید رابطه عمیق وتنگاتنگی با زندگی واقعی دانش آموزان برقرار نماید  و مهارت هایی را آموزش دهد که دانش آموزان بتوانند زندگی شخصی از آن استفاده کنند در این صورت  است که دانش آموزان با عشق و علاقه در مدرسه حضور خواهند یافت..
مدیرکل آموزش دبستانی وزارت آموزش وپرورش افزود: ارتقاء مدیریت آموزشگاهی یا همان برنامه تدبیر ازجمله رویکردها وسیاست های آموزش وپرورش است و مدیر مدرسه می بایست به اهداف دوره اعتقاد داشته باشدتا بتواند برنامه ها را در محیط مدرسه اجرایی نماید واز طرفی اگر مدرسه را مدنظر قرار ندهیم وتوجه به رویکرد برنامه ها و مهارت مدیران نداشته باشیم ،هیچکدام از اهداف آموزش و پرورش اجرایی نخواهد شد.
 در ابتدای نشست عباسعلی دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان هم ضمن عرض خیر مقدم گزارشی از برنامه های  اجرا شده و  اقدامات پیش رو در سال تحصیلی جاری جهت کیفیت بخشی و توسعه عدالت آموزشی  بیان کرد.

آدرس کوتاه :