نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25رجب شهادت هفتمین مقتدای مومنان حضرت امام موسی کاظم(ع)

25رجب شهادت هفتمین مقتدای مومنان حضرت امام موسی کاظم(ع)غروب غربت آمیخته هفتمین آفتاب ولایت را به تمام مسلمین جهان تسلیت می گوییم.

           دل ها در فراق امام غریبی سوگوار است که سالها تحت آزار و تعقیب و شکنجه بود ،امامی که مدت ها زیر نظر  بود و در تبعیدو  زندان های تک سلولی و سیاه چالهای بغداد ، در غل و زنجیر به سر می برد.

         25رجب شهادت هفتمین مقتدای مومنان حضرت امام موسی کاظم(ع) را بر رهروان شکیبای قافله ایمان تسلیت عرض می نماییم .