نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24 لغایت 30 دی ماه: هفته ی گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش

24 لغایت 30 دی ماه: هفته ی گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورشمقام معظم رهبری :شوراهای آموزش و پرورش ، تبلور اراده ی مردم و نظارت همگانی بر تعلیم وتربیت کشور است .

مدیرآموزش و پرورش شهرستان بافق در مصاحبه خبری اظهار داشت : در آموزش و پرورش شهرستان بافق شورا متشکل است از: امام جمعه ـ فرماندار ـ مدیر و معاونین آموزش و پرورش ـ  رئیس شورای شهر و شهرستان ـ شهردار ـ سه نفر از مدیران مدارس دوره های مختلف تحصیلی ـ سه نفر از اولیای دانش آموزان  ( از هر دوره یک نفر ) ـ رئیس شبکه بهداشت و درمان ـ در صورت نیاز متناسب با دستور کار جلسه ، از افراد مجرب و صاحب نظر نیز دعوت می شود .

علی اصغر رنجبر بیان کرد: جلسات شورا حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود و مدیر آموزش و پرورش براساس نیاز وضرورت موجود ، دستور کار جلسه را تنظیم و ارایه می کند .

وی نقش شورا را بسیارنقش تأثیرگذار برشمرد و یادآور شد:  بهره گیری از خرد جمعی و استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های « درون بخشی  »    و    «  برون سازمانی» جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش  وتأمین نیازهای جامعه تأثیر بسزایی دارد. همچنین تحقق مشارکت و نظارت  مردم  در امر آموزش و پرورش  و بهره گیری از کلیه ی منابع و امکانات  ، جهت  « تأسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی » ضروری می باشد.

مدیر آموزش و پرورش برخی از اهداف مهم شوراهای آموزش پرورش را به شرح ذیل برشمرد:

–  تصویب ضوابط مالی مدارس

–  برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد تهیه زمین برای احداث و توسعه ی اماکن آموزشی و پرورشی ، برنامه ریزی برای چگونگی تشویق و تقدیر از کارکنان شایسته و لایق مدارس

–  تشویق و ترغیب صاحبان صنایع ، اصناف و خیرین  جهت احداث و اهدای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی

–  نظارت مستمر بر فعالیت های آموزش و پرورش شهرستان و بررسی نقاط قوت و ضعف آن  و ارایه ی  پیشنهادهای لازم به شورای آموزش و پرورش استان .

علی اصغر رنجبر در پایان روزهای نامگذاری  شده در هفته را به شرح ذیل عنوان کرد:

جمعه ؛ ۲۴ دی ۹۵ :شورای آموزش وپرورش و مشورت در اسلام .

شنبه ؛ ۲۵ دی ۹۵ : شوراهای آموزش و پرورش ، اقدام وعمل در تحقق اقتصاد مقاومتی .

یک شنبه ؛۲۶ دی ۹۵ : شوراهای آموزش و پرورش ، تحقق مشارکت و نظارت مردمی .

دوشنبه ؛ ۲۷دی ۹۵ : شوراهای آموزش و پرورش و شیوه های نوین مدیریت مدارس .

سه شنبه ؛۲۸ دی ۹۵ : شوراهای آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین ‌.

چهارشنبه ؛۲۹ دی ۹۵ : شوراهای آموزش و پرورش ، سازمان ها ، نهادها و تقسیم کار ملی .

پنج شنبه ؛۳۰ دی ۹۵ : شوراهای آموزش و پرورش ، تقویت نظام مالی مدارس و تحقق عدالت آموزشی .