نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

152 کرسی دانشگاه های روزانه کشور سهم داوطلبان بافقی

152 کرسی دانشگاه های روزانه کشور سهم داوطلبان بافقیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش بافق ؛ 152 داوطلب بافقی  در رقابت کنکور سراسری و فنی حرفه ای سال 99 توانستند کرسی دانشگاه های روزانه کشور را به خود اختصاص دهند.

اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل می باشد:

اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری (روزانه ) و فرهنگیان شهرستان بافق( کنکور 99)-معاونت آموزشی مدیریت آ-پ شهرستان بافق
ردیف   نام و نام خانوادگی رشته ی قبولی دانشگاه رشته  ی تحصیلی 
1 حسین فخارزاده دندانپزشکی علوم پزشکی یزد علوم تجربی
2 علی محمدی دندانپزشکی علوم پزشکی یزد علوم تجربی
3 مهدی عسکری پزشکی پردیس یزد علوم تجربی
4 حمید رضا اسدی پور پزشکی آزاد یزد علوم تجربی
5 صدرا طالعی دامپزشکی  دانشگاه آزاد کرج علوم تجربی
6 ابوالفضل فتاحی پرستاری علوم پزشکی یزد علوم تجربی
7 محمد فتوحی هوشبری علوم پزشکی زاهدان علوم تجربی
8 فاطمه جوانبخت پزشکی دانشگاه آزاد تهران علوم تجربی
9 فرزانه کارگران  فیزیوتراپی علوم پزشکی اصفهان علوم تجربی
10 پرستو طولابی تکنولوژی پرتو شناسی علوم پزشکی یزد علوم تجربی
11 سید محمد طه طباطبایی تربیت بدنی دانشگاه  تهران علوم تجربی
12 سید علیرضا شریعتی بهداشت محیط دانشگاه شهید صدوقی یزد علوم تجربی
13 امیر حسین تفکری آموزش ابتدایی فرهنگیان یزد علوم تجربی
14 امیرحسین پوررضای آموزش ابتدایی فرهنگیان یزد علوم تجربی
15 نگار ناصری مترجم زبان چینی دانشگاه تهران علوم تجربی
16 زهرا روح بخش زیست جانوری خوارزمی تهران علوم تجربی
17 زهرا خدمت شیمی کاربردی دانشگاه یزد علوم تجربی
18 زهرا کریمی شیمی کاربردی دانشگاه یزد علوم تجربی
19 فاطمه تفکری مهندسی طبیعت دانشگاه یزد علوم تجربی
20 نجمه حسینی ابراهیمی علوم آزمایشگاهی دانشگاه رفسنجان علوم تجربی
21 یگانه فتاحی بهداشت محیط دانشگاه شهرکرد علوم تجربی
22 فاطمه محمدی فرد دبیری زیست دانشگاه زاهدان علوم تجربی
23 فاطمه امیرچغماقی مدیریت بازرگانی شهیدباهنر کرمان علوم تجربی
24 احسان فتاحی مهندسی برق شهید بهشتی تهران ریاضی فیزیک
25 امیر حسین عظیمی نیا مهندسی برق صنعتی اصفهان ریاضی فیزیک
26 محمد صالح رنجبر مهندسی برق دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
27 مهدی شمس الدینی مهندسی برق دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
28 محمد طه کریمیان مهندسی برق دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
29 امیر حیدر خالقدادی مهندسی برق دانشگاه اردکان ریاضی فیزیک
30 سید علی آیت اللهی مهندسی انرژی اتمی شهید بهشتی تهران ریاضی فیزیک
31 میلاد زمانی نقاشی دانشگاه تهران ریاضی فیزیک
32 علیرضا آقایی مهندسی معدن صنعتی اصفهان ریاضی فیزیک
33 علی رضایی مهندسی معدن صنعتی اصفهان ریاضی فیزیک
34 محمد هادی عبداللهی مهندسی معدن صنعتی اصفهان ریاضی فیزیک
35 ابوالفضل مسلمان مهندسی معدن دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
36 روح الله برزگری مهندسی معدن دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
37 امیر حسین خبازیان مهندسی معدن دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
38  محمد حسین خدمت مهندسی معدن دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
39 سجاد پور فتاحی مهندسی مواد دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
40 رضا قاسم پور مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
41 سعید برزگری مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
42 محمد صالح قانعی علوم کامپیوتر دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
43 ابوالفضل حسن زاده مهندسی برق دانشگاه سیرجان ریاضی فیزیک
44 حسین باباییان مهندسی کامپیوتر دانشگاه اردکان ریاضی فیزیک
45 محسن دهقان علوم مهندسی دانشگاه اردکان ریاضی فیزیک
46 محمد طه سروئی علوم مهندسی دانشگاه اردکان ریاضی فیزیک
47 حامد حاجی آخوندی مهندسی صنایع دانشگاه میبد ریاضی فیزیک
48 امیر حسین ابراهیمی مهندسی مکانیک دانشگاه میبد ریاضی فیزیک
49 حسین عسکری مهندسی مکانیک دانشگاه میبد ریاضی فیزیک
50 علی محمودی مهندسی مکانیک دانشگاه سیرجان ریاضی فیزیک
51 علیرضا صالحی مهندسی صنایع دانشگاه تربت حیدریه ریاضی فیزیک
52 حامد قانعی مهندسی صنایع دانشگاه تربت حیدریه ریاضی فیزیک
53 محمد صادق رضایی مهندسی عمران دانشگاه بم ریاضی فیزیک
54 مهدی میرزایی علوم کامپیوتر دانشگاه خوانسار ریاضی فیزیک
55 سعید رنجبر علوم کامپیوتر ولی عصر رفسنجان ریاضی فیزیک
56 محمدبهنام حقیقی اقتصاد دانشگاه رضوی ریاضی فیزیک
57 فاطمه رنجبر بافقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی میبد ریاضی فیزیک
58 ملیحه رضاپور مهندسی شیمی علم و صنعت تهران ریاضی فیزیک
59 فاطمه فتاحی مهندسی دریا صنعتی شریف تهران ریاضی فیزیک
60 حدیثه فتوحی مهندسی صنایع صنعتی اصفهان ریاضی فیزیک
61 هانیه زارع پور مهندسی صنایع دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
62 مبینا شفیعی مهندسی صنایع دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
63 فاطمه برزگری مهندسی معماری دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
64 فاطمه ظهیری مهندسی مواد دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
65 انسیه بیگی مهندسی مواد دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
66 ریحانه رضایی علوم کامپیوتر دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
67 زهره نارگانی مدیریت مالی دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
68 حجت صدری کارشناسی آمار دانشگاه یزد ریاضی فیزیک
69 عارفه السادات طیبی دبیری فیزیک فرهنگیان مشهد ریاضی فیزیک
70 فاطمه عبداللهی دبیری فیزیک فرهنگیان مشهد ریاضی فیزیک
71 فاطمه مرادی آموزش ابتدایی فرهنگیان یزد ریاضی فیزیک
72 محمدصادق رنجر مهندسی مواد دانشگاه میبد ریاضی فیزیک
73 فواد رِییسی مشاوره شهید باهنر کرمان علوم انسانی
74 محمد علی فخاری مشاوره دانشگاه یزد علوم انسانی
75 امیر حسین تفکری ادبیات عرب دانشگاه یزد علوم انسانی
76 مسعود پورسلطانی علوم اجتماعی دانشگاه بندر عباس علوم انسانی
77 محمد رضا غفاری آموزش ابتدایی فرهنگیان یزد علوم انسانی
78 دیبا کریم زاده  زبان انگلیسی شهید بهشتی تهران علوم انسانی
79 سید حصان طباطبایی حقوق خوارزمی تهران علوم انسانی
80 مهدیه ابوطالبی علوم تربیتی دانشگاه تهران علوم انسانی
81 پریسا رجبی  علوم ارتباطات دانشگاه تهران علوم انسانی
82 سارا فلاح  حقوق فردوسی مشهد علوم انسانی
83 مبینا مسلم فقه و حقوق دانشگاه تبریز علوم انسانی
84 سنا قاسمی مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد علوم انسانی
85 مریم  باقری میدانی اقتصاد دانشگاه یزد علوم انسانی
86 فاطمه حاجی زاده  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد علوم انسانی
87 نرگس اکبری جامعه شناسی دانشگاه یزد علوم انسانی
88 زهرا السادات حسینی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد علوم انسانی
89 فاطمه عسکری برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه یزد علوم انسانی
90 زهرا تشکری جامعه شناسی دانشگاه یزد علوم انسانی
91 مرضیه جمشیدی فر جامعه شناسی دانشگاه یزد علوم انسانی
92 ریحانه صادقی حقوق دانشگاه میبد علوم انسانی
93 فلطمه عسکری مطالعات خانواده دانشگاه اردکان علوم انسانی
94 مریم افسری گرافیک شهید باهنر کرمان علوم انسانی
95 فرحناز خواجه بافقی علوم حدیث دانشگاه رفسنجان علوم انسانی
96 سعیده معظمی کودکان استثنایی دانشگاه زاهدان علوم انسانی
97 فاطمه خواجه ای تاریخ فرهنگیان تهران علوم انسانی
98 مریم السادات آثاری آموزش ابتدایی فرهنگیان یزد علوم انسانی
9 مهدیه فتحی آموزش ابتدایی فرهنگیان یزد علوم انسانی
100 فرزانه نعیمی آموزش ابتدایی فرهنگیان یزد علوم انسانی
101 نسترن فتوحی آموزش ابتدایی فرهنگیان یزد علوم انسانی
102 هانیه فتوحی علوم اجتماعی فرهنگیان بندر عباس علوم انسانی
103 محمد احسان یزدانی عمران آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد ساختمان
104 مجتبی ابراهیمی عمران آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد ساختمان
105 امیر محمد جعفری عمران آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد ساختمان
106 محمد صادق فتوحی عمران آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد ساختمان
107 محمد طه دهقانزاده عمران آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد ساختمان
108 امیر محمد رنجبر عمران آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد ساختمان
109 ابوالفضل فتوحی سازه های بتونی آموزشکده  فنی امام علی (ع) یزد ساختمان
110 نیما ابراهیمی سازه های بتونی آموزشکده فنی امام علی (ع) یزد ساختمان
111 امیر محمد جمالی علم و هنر دانشگاه یزد ساختمان
112 رضا قوی دل الکتروتکنیک آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد برق
113 محراب باقریان الکتروتکنیک آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد برق
114 رضا سلوکی الکتروتکنیک آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد برق
115 حمید رضا طالعی الکتروتکنیک آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد برق
116 امیر حسین جلالی الکتروتکنیک آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد برق
117 احسان کریمیان الکتروتکنیک آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد برق
118 امیر محمد زعیمیان الکتروتکنیک دانشکده فنی بافق برق
119 علی محمد ابراهیمی پور الکتروتکنیک دانشکده فنی بافق برق
120 جواد علی بیگی الکتروتکنیک دانشکده فنی بافق برق
121 علی زینلی الکتروتکنیک دانشکده فنی بافق برق
122 محمد حسین شریعت زاده الکتروتکنیک دانشکده فنی بافق برق
123 حسین برادری الکتروتکنیک آموزشکده فنی شهید بهشتی اردکان برق
124 محمد حسین کوشکی الکتروتکنیک آموزشکده فنی شریف ابرکوه برق
125 محمد مهدی کریمیان الکتروتکنیک آموزشکده فنی شریف ابرکوه برق
126 امیر رضا برزگری تاسیسات برق آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد برق
127 میثم کارگران تاسیسات برق آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد برق
128 علی مرشدزاده تاسیسات برق آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد برق
129 محمد حسین معتمدی تاسیسات برق آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد برق
130 ابوذر بابایی مکانیک خودرو آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد مکانیک خودرو
131 محمد صالح مهدوی مکانیک خودرو آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد مکانیک خودرو
132 امید سنجیده مکانیک خودرو آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد مکانیک خودرو
133 علی علیزاده مکانیک خودرو آموزشکده فنی شهید بهشتی اردکان مکانیک خودرو
134 محمد فاضل دهقانزاده مکانیک خودرو آموزشکده فنی شهید بهشتی اردکان مکانیک خودرو
135 حسین کارگران کنترل کیفی خودرو آموزشکده فنی شریف ابرکوه مکانیک خودرو
136 محمد صالح رضایی ماشین ابزار آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد ماشین ابزار
137 محمد حسین طالبی پور ماشین ابزار آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد ماشین ابزار
138 محمد جواد طاهری ماشین ابزار آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد ماشین ابزار
139 فاطمه السادات میربافقی تربیت بدنی آموزشکده قائم زنجان تربیت بدنی
140 فریبا خواجه بافقی تربیت بدنی آموزشکده دخترانه قم تربیت بدنی
141 نگار طالعی تربیت بدنی آموزشکده دخترانه اراک تربیت بدنی
142 ریحانه تشکری حسابداری آموزشکده حضرت فاطمه (س) کرمان حسابداری
143 محدثه عظیم زاده حسابداری آموزشکده حضرت رقیه (س) یزد حسابداری
144 زهرا السادات میرجعفری حسابداری آموزشکده حضرت رقیه (س) یزد حسابداری
145 فاطمه دهقان حسابداری آموزشکده دخترانه میبد حسابداری
146 فاطمه ابراهیمی نرم افزار آموزشکده دخترانه میبد محتوای الکترونیکی
147 فاطمه السادات آثاری نرم افزار آموزشکده دخترانه میبد محتوای الکترونیکی
148 نجمه ملکی نرم افزار آموزشکده حضرت رقیه (س) یزد محتوای الکترونیکی
149 طوبی فخار نرم افزار آموزشکده دخترانه میبد محتوای الکترونیکی
150 فاطمه قلی بافقی نرم افزار آموزشکده حضرت رقیه (س) یزد محتوای الکترونیکی
151 حلیمه درندی نرم افزار آموزشکده حضرت فاطمه (س) کرمان محتوای الکترونیکی
152 محمدحسین برزگری مهندسی برق دانشگاه یزد ریاضی فیزیک

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش این موفقیت را به دانش آموزان عزیز ، خانواده های محترم ، فرهنگیان فرهیخته و مردم شریف شهرستان تبریک و تهنیت عرض می نماید.