نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

*ستاد اسکان نوروز ی مدیریت آموزش و پرورش بافق تشکیل جلسه داد*

*ستاد اسکان نوروز ی مدیریت آموزش و پرورش بافق تشکیل جلسه داد*با عنایت  به نزدیک شدن به  سال جدید و رفاه حال گردشگران بویژه فرهنگیان عزیز ستاد اسکان نوروزی مدیریت آموزش و پرورش بافق تشکیل جلسه داد.

در این ستاد مقرر گردید : مجتمع فرهنگی رفاهی فرهنگیان  ، آموزشگاه پیام و دبیرستان شاهد اندیشه جهت اسکان مسافران گرامی  تجهیز  و آماده ارائه خدمات گردد.