نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گندزدایی و ضدعفونی ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق

گندزدایی و ضدعفونی ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق


ساختمان آموزش و پرورش بافق برای مرحله دوم ضدعفونی و گندزدایی شد.

       به منظور مقابله با شیوع بیماری کرونا،ساختمان آموزش و پرورش بافق برای مرحله دوم با همکاری کانون بسیج فرهنگیان  این شهرستان گندزدایی و ضدعفونی گردید.