نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری

گزارش تصویریبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ،آقای بیشمار نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس مجری طرح اسکان نوروزی شهرستان بافق بازدید نمود.وی همچنین از موزه فرهنگ و هنر این شهرستان نیز بازدید کرد.