نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری شور و ارادت دانش آموزان دهه هشتادی به حضور شهید گمنام

گزارش تصویری شور و ارادت دانش آموزان دهه هشتادی به حضور شهید گمنامبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ دانش آموزان دهه هشتادی شهرستان بافق در مدارس خود با اشک شوق و ارادت میزبان شهید گمنام شدند.