نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری / بازدید از روند آموزش حضوری در مدارس ابتدایی و هنرستان های شهرستان

گزارش تصویری / بازدید از روند آموزش حضوری در مدارس ابتدایی و هنرستان های شهرستانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش به اتفاق کارشناس آموزش ابتدایی و راهبر آموزشی از آموزش حضوری در چندین آموزشگاه  مقطع ابتدایی و همچنین کاظم یاوری معاونت آموزشی به اتفاق مسئول ارزیابی و شکایات از روند برگزاری آموزش حضوری در کارگاه های هنرستان شهرستان بازدید نمودند .

این بازدید ها به منظور آگاهی از چگونگی و نحوه برگزاری آموزش حضوری در مدارس ، ارزیابی رعایت پروتکل های بهداشتی و میزبان استقبال اولیا از آموزش حضوری صورت گرفت .

لازم به ذکر است : بنابر بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش آموزش پایه ها ی اول و دوم مقطع ابتدایی و کارگاه ها ی هنرستان ها از اول بهمن ماه به صورت حضوری و با رعایت دستورالعمل های ابلاغی برگزار می شود.