نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت هفته نیروی انتظامی

گرامی داشت هفته نیروی انتظامیدانش آموزان پایه ششم آموزشگاه شاهد غدیر با حضور در صبحگاه مشترک پرسنل نیروی انتظامی شهرستان بافق با قرائت مقاله و اهداء شاخه گل هفته نیروی انظامی را تبریک گفتند.