نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت روز درختکاری

گرامی داشت روز درختکاری


گرامی داشت روز درختکاری

در ابتدای این مراسم "کریمی "رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان توضیحاتی در مورد اهمیت فضای سبز و نگهداری آن ارائه نمود و اظهار امید واری کرد با همت و کمک همه شهروندان بتوانیم فضای سبز مناسبی داشته باشیم.در ادامه دانش آموزان به جمع آوری زباله در فضای پارک پرداختند و به یاد 10 شهید  فرهنگی شهرستان  نهال غرس کردند.در پایان دانش آموزان به همراه مدیر آموزش و پرورش و کادر آموزشگاه باحضور در اداره منابع طبیعی و اهدای شاخه گل  به پرسنل آن اداره این روز را تبریک گفته و از زحماتشان قدردانی نمودند.