نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت روز آتش نشانی و ایمنی

گرامی داشت روز آتش نشانی و ایمنیبا حضور شهردار ،مدیر آموزش و پرورش و چند تن ازماموران آتش نشان،مراسمی به منظور گرامی داشت روز آتش نشانی و ایمنی در دبستان دخترانه هفتم تیر برگزار گردید.

در این مراسم یکی از ماموران آتش نشانی به فعالیت ها و وظایف آتش نشانی اشاره کرد و به دانش آموزان توصیه کرد در هنگام بروز حادثه خونسردی خود را حفظ کنند و سریعاً با شماره 125 تماس گرفته و آدرس دقیق حادثه را اطلاع دهند.

در ادامه دانش آموزان با نحوه خاموش کردن آتش توسط کپسول آتش خاموش کن آشنا شدند.

اهداءگل به آتش نشانان و قرائت مقاله و شعر در مورد آتش نشان و آتش نشانی از دیگر برنامه های این مراسم بود.