نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاسهای تکمیلی جهت اعضای تیم شیمی استان به زودی تشکیل خواهد شد .

کلاسهای تکمیلی جهت اعضای تیم شیمی استان به زودی تشکیل خواهد شد .به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق این مسابقات که در مرحله شهرستان در گروه های شیمی و زیست شناسی و فیزیک از22فرودین تا 24فروردین95 درسه روز متوالی در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد تیم های برتر شهرستان راه یافته به مرحله استان به ترتیب زیر مشخص شد:

_تیم شیمی از دبیرستان نمونه حضرت معصومه (س)( عارفه ارجمندی، زهرا حاجی حسنی، پریسا تشکری )

_تیم زیست شناسی در دبیرستان امام رضا(ع)( امیر عظیمی زاده ، علی فتاحی ، محمد حسین برزگری )

_تیم فیزیک (سیدمحمد طه بافقی، علی خلیلی، سیدمصطفی طباطبایی )

بعد از مشخص شدن تیم های برتر ، کلاسهای فشرده آزمایشگاهی در محل دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س) و آزمایشگاه مرکزی برای آمادگی تیم ها در مرحله استان برگزار شد.

مسابقات استانی روز 13اردیبهشت 95 در محل مرکز استعدادهای درخشان یزد برگزار گردید و تیم های برتر استان و راه یافته به مرحله کشوری در این شهرستان مشخص شد.

تیم شیمی از دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س) رتبه اول استان که اعضای تیم عبارتند از:عارفه ارجمندی، زهرا حاجی حسنی، پریسا تشکری، که دونفر اول به عنوان اعضای تیم استان به مرحله ی کشوری راه یافتند.

تیم فیزیک از دبیرستان نمونه امام رضا(ع)رتبه سوم استان که اعضای تیم عبارتند از سیدمحمدطه بافقی، علی خلیلی، سیدمصطفی طباطبایی.