نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب موفقیت معلمان ابتدایی شهرستان بافق در جشنواره برشی از تدریس(فیلم های آموزش کوتاه)

کسب موفقیت معلمان ابتدایی شهرستان بافق در جشنواره برشی از تدریس(فیلم های آموزش کوتاه) 

            به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان  بافق :جشنواره فیلم های آموزش کوتاه (برشی از تدریس) سال تحصیلی 99-98ویژه معلمان ابتدایی استان یزد، با هدف تبادل تجربیات مفید و مطلوب آموزگاران در بخش های  مختلف تدریس با رویکردمهارت محوری به اجرا در آمده است.

در این طرح همکاران در پایه های مختلف دوره ابتدایی نسبت به ارسال فیلم های  حداکثر 5دقیقه ای از فعالیت های خلاقانه خود در بخش های مختلف تدریس از جمله ایجاد انگیزه ،تدریس ،تکلیف خلاقانه ،ساخت وسایل کمک آموزشی و ارزشیابی شرکت نمودند .

لازم به ذکر است از تعدا 55نفر شرکت کننده در این جشنواره از شهرستان بافق تعداد 11 نفر منتخب و برگزیده این جشنواره شدند و شهرستان بافق و ناحیه یزد مشترکا از لحاظ تعداد منتخبین مقام اول استان را کسب نمودند.