نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام سوم کشوری

کسب مقام سوم کشوریدرخشش سرکار خانم زهرا بابایی از دبیرستان صدرا در المپیاد ادبی کشور و کسب مقام سوم در این مسابقات را تبریک عرض می نماییم.