نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های برتر مسابقه پرسش مهر استاندار

کسب رتبه های برتر مسابقه پرسش مهر استاندارکسب سه رتبه برتر مسابقه پرسش مهر استاندار توسط د انش آموزان بافقی به نام های یاسین تقی زاده رتبه اول از هنرستان کارو دانش تلاش ،عادل روحبخش رتبه دوم از دبیرستان نمونه امام رضا(ع)و محمد طه کارگران رتبه سوم از دبیرستان نمونه امام رضا(ع) را تبریک عرض می نماییم.