نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه برتر استانی در اجرای مطلوب پروژه مهر 95

کسب رتبه برتر استانی در اجرای مطلوب پروژه مهر 95به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ،شهرستان بافق حائز رتبه برتر استانی در اجرای مطلوب پروژه مهر 95 گردید .