نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه برترکشوری جشنواره تجربیات برتر در حوزه سنجش

کسب رتبه برترکشوری جشنواره تجربیات برتر در حوزه سنجشکسب رتبه برترکشوری جشنواره تجربیات برتر در حوزه سنجش توسط خانم ها عزیزه رنجبر و مریم حیدری ( مدیر و معاون آموزشگاه قرآنی شهید اکرمی )

با ارائه طرح تکالیف خلاقانه و فعالیتهای  مکمل آموزشی بر پایه تکالیف مهارت محور