نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه اول شورای دانش آموزی توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه صدرا بافق

کسب رتبه اول شورای دانش آموزی توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه صدرا بافقبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ، در همایش شوراهای دانش آموزی که با هدف رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته دانش آموزان و بارور نمودن استعدادها و ایجاد روحیه خود باوری ، مشارکت ،تعاون و تمرین مدیریت برای پذیرش مسئولیت های بزرگتر در استان  برگزار شد  ، بر اساس ارزیابی از فعالیتهای شوراهای دانش آموزی حاضر در اردو توسط داوران، شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه صدرا بافق به عنوان شورای برتر استان انتخاب شد .