نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه اول در سومین جشنواره طرح تجربیات برتر مدارس کشور توسط آموزشگاه شاهد نور

کسب رتبه اول در سومین جشنواره طرح تجربیات برتر مدارس کشور توسط آموزشگاه شاهد نورطرح مشترک عزت اغنیایی و زهرا منصوری فر مدیر و معاون آموزشگاه شاهد نور در سومین جشنواره تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش و  ارزشیابی در گروه مدیران مقاطع ابتدایی رتبه اول را کسب کرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ، از بین 312 طرح ارسالی 30 طرح به مرحله استانی و 8 طرح به مرحله کشوری راه یافتند .

این طرح با نام تجربیات موفق در ارزشیابی خلاقانه با استفاده از روش های نوین تدریس ، رتبه اول کشوری این جشنواره را ازآن خود کرد .