نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی پایه های چهارم پنجم و ششم

کارگاه آموزشی پایه های چهارم پنجم و ششماولین جلسه ی گرو ه های آموزشی  با شرکت آموزگاران پایه های چهارم، پنجم و ششم  و با حضور مدیر آموزش و پرورش، معاون آموزشی ، کارشناس آموزش ابتدایی و راهبر آموزشی در آموزشگاه شاهد نور برگزار گردید.

در این جلسه رنجبر مدیر آموزش و پرورش گروههاي آموزشي رادر برقراري تعامل و ارتباط سازنده بين آموزگاران و جلب مشاركت آنان در فرآيند تعليم و تربيت ،‌ زمينه استفاده از تجارب و اطلاعات علمي ،‌ آموزشي تاثیر گذار دانست و برحضور فعال همکاران در این جلسات تاکید ویژه داشت.

همچنین رضایی  معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش  در جهت دستيابي به رويكردهاي مطرح شده در دستورالعمل گروه هاي آموزشي ، برنامه و راهکارهایی در رابطه با روش هاي نوین تدريس ، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ، نقد و بررسي كتب درسي ، كاربرد تكنولوژي آموزشي ، تقويت زمينه تحقيق و پژوهش در زمينه بررسي مسائل و مشكلات آموزش و پرورش و در نهايت بهبود كيفيت آموزشي و پرورشي سخنانی بیان نمود.

در ادامه همکاران در کلاس های مجزا به صورت  گروهی به بررسی کتب درسی پرداختند وبا همفکری و تعامل  با یکدیگر برخی از اشکالات درس ریاضی  مورد بررسی قرا گرفت در پایان جلسه سرگرو ه های اموزشی هرپایه با نظر آموزگاران مشخص گردیدند.