نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی

کارگاه آموزشی پایه های اول، دوم و سوم ابتداییکارگاه آموزشی آموزگاران پایه های اول ، دوم و سوم ابتدایی با حضور معاون آموزشی ، کارشناس آموزش ابتدایی و راهبر این حوزه در دبستان 13 آبان برگزار گردید.