نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی تخصصی تنیس روی میز

کارگاه آموزشی تخصصی تنیس روی میز


کارگاه آموزشی تخصصی تنیس روی میز

با همکاری کارشناسی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش و هیات تنیس روی میز شهرستان ، کارگاه آموزشی تخصصی تنیس روی میز

در روز پنج شنبه 94/1/27 در سالن اختصاصی تنیس روی میز مجتمع ورزشی آزادگان ویژه معلمین تربیت بدنی برگزار گردید .