نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات و فناوری نانو در پژوهشسرای دانش آموزی مفیدی

کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات و فناوری نانو در پژوهشسرای دانش آموزی مفیدیکارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات و فناوری نانو توسط مدرسین باشگاه نانو برای معلمین شهرستان بافق در محل پژوهشسرای دانش آموزی مفیدی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات و فناوری نانو و کاربردهای آن با هدف آشنایی پایه ای معلمین بافقی و دوستداران علم نانو با حضور مدرسین باشگاه نانو ( آقایان عقابی و نادری زاده ) در پژوهشسرای دانش آموزی مفیدی برگزار گردید.

در این کارگاه مقدمات ، مفاهیم ، کاربردها و تجهیزات مورد نیاز در فناوری نانو به صورت تئوری و عملی آموزش داده شد .