نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارورزی و کارآموزی می تواند ابزار مهمی برای آمادگی شغلی هنرجویان هنرستان ها باشد

کارورزی و کارآموزی می تواند ابزار مهمی برای آمادگی شغلی هنرجویان هنرستان ها باشدمعاون آموزشی آموزش و پرورش با بیان اینکه: یکی از اهداف سند تحول بنیادین کسب و ارتقاء مهارت های مفید توسط دانش آموزان بوده افزود ؛ برگزاری دوره های کارورزی و کارآموزی می تواند ابزار مهمی برای آمادگی شغلی هنرجویان هنرستان ها باشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ یاوری معاون آموزشی به همراه جاجی ابوالحسنی کارشناس مسئول آموزش متوسطه ضمن بازدید از برگزاری دوره های کارورزی هنرجویان بیان داشت : این دوره ها فرصتی برای آشنایی هنرجویان با محیط کار بوده و باعث افزایش قابلیت های آنان برای اشتغال در آینده می شود تا بتوانند به علاقمندی های خود در زمینه های مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار را ارزیابی نمایند.

شایان ذکر است ؛ در تابستان امسال تعداد   225  هنرجو  در رشته های مختلف در ارگان ها و واحدهای سطح شهرمشغول به کارورزی هستند .