نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان طرح ملی شنا ( سباح ) دانش آموزان دبستان مدرس

پایان طرح ملی شنا ( سباح ) دانش آموزان دبستان مدرس


پایان طرح ملی شنا ( سباح ) دانش آموزان دبستان مدرس

طرح ملی شنا ( سباح ) دانش آموزان پایه سوم دبستان مدرس طی دوازده جلسه در استخر لاله پایان یافت .

در این دوره غوطه وری ، سُر خوردن ، کرال سینه ، پای دوچرخه آموزش داده شد .