نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هم اندیشی پیرامون تشکیل کارگاه های آموزشی در مقطع ابتدایی

هم اندیشی پیرامون تشکیل کارگاه های آموزشی در مقطع ابتداییجلسه هم اندیشی پیرامون تشکیل کارگاه های آموزشی در مقطع ابتدایی بافق

 

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تشکیل کارگاه های آموزشی در سال تحصیلی جدید صبح امروز با حضور معاونت آموزشی، کارشناس آموزش ابتدایی مدیریت آموزش وپرورش بافق و مدرسین این مقطع برگزار شد.

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش بافق هدف از برگزاری این کارگاهها را  ارتقا سطح علمی آموزگاران ابتدایی وتبادل تجربیات در روشهای نوین تدریس دانست.

درادامه کارشناس و مدرسین آموزش ابتدایی به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند ومقرر شد کارگاههای آموزشی از اواخر  مهرماه در دروس  ادبیات و ریاضی و علوم و ارزشیابی توصیفی برگزار شود.

همچنین در این جلسه تاکید شد که با استفاده از روشهای جدید و خلاقانه در امر تدریس و آموزش و تعمیم آن در بین آموزگاران ابتدایی ، شاهد ارتقاء سطح علمی دانش آموزان باشیم.