نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاری و تفاهم آموزش و پرورش بافق و باشگاه فرهنگی ورزشی آهن در جهت رشد و بالندگی ورزش دانش آموزی

همکاری و تفاهم آموزش و پرورش بافق و باشگاه فرهنگی ورزشی آهن در جهت رشد و بالندگی ورزش دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ طی جلسه ای که بین مدیر آموزش و پرورش و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آهن برگزارشد بر راهکارها و تعامل و همکاری بیشتر در جهت رشد و اعتلای ورزش دانش آموزی شهرستان بحث و تبادل نظر گردید .

در ابتدای این جلسه " قاسم زاده " مدیر آموزش و پرورش از همکاری و مساعدت باشگاه فرهنگی ورزشی آهن در زمینه تأمین تجهیزات ورزشی مدارس و در اختیار قراردادن فضا و اماکن ورزشی این باشگاه جهت اجرای مسابقات ورزشی تقدیر و تشکر نمود . وی ابراز امیدواری نمود تا در سال جاری همکاری و تعامل بین باشگاه آهن و آموزش و پرورش بافق بیش از پیش ادامه یافته و باعث پیشرفت و تعالی ورزش شهرستان گردد .

در ادامه " کاظمی " مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی آهن با بیان اینکه دانش آموزان بافقی دارای استعداد و پتانسیل خوبی در رشته های مختلف ورزشی می باشند گفت : این باشگاه آمادگی دارد در جهت رشد و بالندگی ورزش دانش آموزی با مدیریت آموزش و پروش همکاری داشته ، چراکه هرگونه اقدامی در این زمینه نوعی سرمایه گذاری برای باشگاه آهن محسوب شده و باعث پیشرفت آن خواهد شد .