نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش هوشمندسازی مدارس

همایش هوشمندسازی مدارس


همایش هوشمندسازی مدارس

روز پنج شنبه 94/2/31 کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی بیشتر با نحوه کار با برد هوشمند و تولید محتوای الکترونیکی جهت آشنایی

دبیران و آموزگاران در محل سالن اجتماعات دبستان شهید چمران برگزار شد .

در این کارگاه که به مدت 4 ساعت به طول انجامید ، آقای دادآفرین از کارشناسان نظارت بر محتوای درسی اداره کل آموزش و پرورش

استان به آموزش نحوه تولید محتوای الکترونیکی و کار با برد هوشمند پرداخت .

رنجبر مدیر آموزش و پرورش  و رضایی معاون آموزشی ضمن بازدید از این کارگاه بیان داشتند که ادامه این کارگاه در ماه شهریور

تشکیل خواهد شد و کسانیکه به تولید محتوای الکترونیک بپردازند و مورد تائید کارشناسان قرار گیرد از سوی مدیریت مورد تقدیر قرار

خواهند گرفت .