نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش آشنایی با فناوری نانو در شهرستان بافق برگزار شد .

همایش آشنایی با فناوری نانو در شهرستان بافق برگزار شد .


همایش آشنایی با فناوری نانو در شهرستان بافق برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ، همایش آشنایی با فناوری نانو با حضور مدرس کشوری "صحرائیان "در دو نوبت مجزا جهت دانش آموزان سال دوم و سوم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک برای دانش آموزان دختر و پسر در محل کانونهای شهید باهنر بافق تشکیل شد .

همچنین این همایش در یک نوبت عصر جهت کلیه همکاران فرهنگی در محل سالن همایش های آهنشهر برگزار گردید .