نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته ملی کودک

هفته ملی کودک


هفته ملی کودک

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق به مناسبت هفته ملی کودک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بافق حضور یافت . در این مراسم که بنام پا به دنیای کودکی بود خانم دهستانی به بیان گوشه ای از فعالیت های انجام شده در بخش انیمیشن و سفالگری در کانون پرداخت .