نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نوزدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس شهرستان بافق برگزار گردید.

نوزدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس شهرستان بافق برگزار گردید.رنجبر مدیر آموزش و پرورش در مراسم نمادین این برنامه که در آموزشگاه شاهد غدیر برگزار گردید ،تشکل های دانش آموزی و شورای دانش آموزی را راهی برای کمک به مدرسه برشمارد و این انتخابات را تمرینی برای رسیدن به خودباوری و اعتماد به نفس دانست و از دانش آموزان خواست به کسانی رای بدهند که واقعاً بتوانند در امور مدرسه یاریگر عوامل آموزشگاه باشند.

قاسم زاده معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش بافق :این دوره از انتخابات با حضور 6000 دانش آموز از پایه های چهارم و پنجم و ششم ابتدایی و کلیه دانش آموزان متوسطه دوره های اول و دوم در 67 آموزشگاه برگزار می گردد.

در این بین، مدارس ابتدایی دارای 100 دانش آموز 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل ،مدارس تا 150 دانش آموز 7 عضو اصلی و مدارس بیش از 150 دانش آموز9 عضو اصلی خواهند داشت و کلیه مدارس متوسطه 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل خواهند داشت.