نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نواختن زنگ گردشگری دردبیرستان شرف

نواختن زنگ گردشگری دردبیرستان شرفامروزصبح با حضور مدیر آموزش و پرورش ، معاون فرماندار، بخشدار، شهردار ، مدیرروایط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی ورییس میراث فرهنگی ،زنگ گردشگری در دبیرستان شرف نواخته شد .

در این مراسم مدیر آموزش و پرورش  برشناساندن میراث فرهنگی و حفظ آن تاکید نمود و   حضورکردشگر را در شهرستان حائزاهمیت دانست .

همچنین دراین مراسم  مدیر روابط عمومی شرکت سنگ اهن نیز در یک حرکت مبتکرانه بلیط رایگان سینما را به دانش آموزان این مدرسه هدیه نمود  ودر پایان  زنگ گردشگری نواخته شد.