نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه دستاوردهای طرح خلاقیت و کرامت دبستان 7 تیر

نمایشگاه دستاوردهای طرح خلاقیت و کرامت دبستان 7 تیر


نمایشگاه دستاوردهای طرح خلاقیت و کرامت دبستان 7 تیر

رنجبر مدیر آموزش و پرورش به همراه کارشناسان ارزیابی عملکرد و آموزش از نمایشگاه دستاوردهای طرح خلاقیت و کرامت دانش آموزان دبستان 7 تیر بازدید نمودند .