نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه بافق شناسی در آموزشگاه شاهد غدیر

نمایشگاه بافق شناسی در آموزشگاه شاهد غدیر


نمایشگاه بافق شناسی در آموزشگاه شاهد غدیر

این نمایشگاه مورد بازدید معاونت آموزشی و کارشناس ابتدایی و همچنین اولیاء دانش آموزان قرار گرفت . در این نمایشگاه آثار متنوعی از غذاهای محلی ، صنایع دستی ، ظروف قدیمی ، گونه هایی از جانوران و گیاهان بومی و بیابانی وجود داشت .