نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست کتاب خوان مدرسه ای در آموزشگاه قدس بافق

نشست کتاب خوان مدرسه ای در آموزشگاه قدس بافق


نشست کتاب خوان مدرسه ای در آموزشگاه قدس بافق

در ابتدای این نشست "قاسمزاده "معاون پرورشی و فرهنگی مدیریت آموزش و پرورش به اهمیت و نقش این نشست ها در بالا بردن سطح مطالعاتی وفرهنگی دانش آموزان اشاره کرد و گفت : هدف از برگزاری چنین نشست ها این است  که دانش آموزان فعال در زمینه کتاب خوانی  ، کتابهای خوانده شده را به دانش آموزان دیگر معرفی و آنها را تشویق به کتاب خوانی کنند . وی از دانش آموزان خواست فقط به کتابهای درسی اکتفا نکنند و لااقل هفته ای یک کتاب  مطالعه کنند .در ادامه تعدادی از دانش آموزان منتخب ،  کتابهای خوانده شده را برای سایرین به زبان زیبا تعریف کردند که مورد توجه  دانش آموزان و همکاران قرار گرفت  . در پایان از تمامی آنها تقدیر بعمل آمد .