نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست چهارمین جلسه بزرگداشت مقام معلم

نشست چهارمین جلسه بزرگداشت مقام معلمبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ چهارمین جلسه ستاد معلم در محل دفتر مدیریت آموزش و پرورش و با ریاست مدیر حضور اعضای این ستاد برگزار شد.

"سیدجواد میرجعفری "مدیر آموزش و پرورش شهرستان  با تاکید بر حفظ جایگاه معلم ، هر مقام و  مدیری در سطح جامعه می بایست به صورت خودجوش از جایگاه معلمی قدردان باشد که  هفته معلم زمان مناسبی برای بروز این قدردانی به صورت نمادین می باشد.

در این جلسه همچنین  6نفر در راستای طرح کیفیت بخشی انتخاب و اسامی آن ها جهت تجلیل و قدردانی در هفته معلم به اداره کل استان ارسال شد.

 اعضای ستاد بزرگداشت مقام معلم نیز پیشنهادات خود را جهت برگزاری جشن سپاس از معلم و اجرای سایر برنامه ها ارائه کردند.