نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هماهنگی برنامه ریزی اردوی عملی درس آمادگی دفاعی

نشست هماهنگی برنامه ریزی اردوی عملی درس آمادگی دفاعیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ جلسه ای با حضورسرهنگ نصیری فرمانده سپاه ، سیدجواد میرجعفری مدیر آموزش و پرورش ، احمد دهقان مسئول بسیج آموزی ،معاون آموزشی و حراست آموزش و پرورش و سرگروه های این درس دوره متوسطه در دفتر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید.

محوریت این جلسه برنامه های هفته بسیج مستضعفین و برگزاری اردوی عملی درس آمادگی دفاعی مدارس متوسطه دوره اول و دوم  بود که برنامه ریزی هایی در راستای برگزاری این دو برنامه صورت گرفت.

لازم به ذکر است ؛ مقررشد اردوی عملی درس آمادگی دفاعی در 2 پنج شنبه برای دانش آموزان دختر و پسر  به صورت جداگانه و با محوریت امداد و نجات و سواد رسانه ای برگزار گردد.