نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشاوران هم اندیش

نشست مشاوران هم اندیشجلسه رابطین مشاوران مدارس ابتدایی بافق ابتدایی به منظور  آشنایی با فعالیت های مشاوره ای و شناخت اهم وظایف رابطین از جمله شناسایی دانش آموزان آسیب پذیر  در محل سالن کنفرانس مدیریت  آموزش و پرورش برگزار گردید..