نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه علمی عملکردی معلمین دوره ابتدایی

مسابقه علمی عملکردی معلمین دوره ابتدایی


مسابقه علمی عملکردی معلمین دوره ابتدایی

مسابقه علمی عملکردی معلمین دوره ابتدایی در دروس ریاضی و علوم با حضور 26 گروه 6 نفره از 23 آموزشگاه در محل

آزمایشگاه مرکزی و دبستان 13 آبان برگزار گردید .

این مسابقه مورد بازدید مدیر و معاون محترم آموزش و کارشناس آموزش ابتدایی قرار گرفت .