نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه تنیس روی میز همکاران فرهنگی مرد

مسابقه تنیس روی میز همکاران فرهنگی مرد


مسابقه تنیس روی میز همکاران فرهنگی مرد

بمناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم با همکاری هیات تنیس روی میز شهرستان بافق یک دوره مسابقات تنیس روی میز ویژه همکاران

فرهنگی مرد برگزار گردید .

در پایان آقایان هادی شیرازی ، حاجی محمد زعیمیان و عزیز ا... پور امینی مقامهای برتر را کسب نمودند .