نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه بهترین سفره هفت سین

مسابقه بهترین سفره هفت سین


مسابقه بهترین سفره هفت سین

در آستانه سال نو مسابقه بهترین سفره هفت سین  در دبیرستان نمونه فردوس برگزار گردید و دانش آموزان هنر خود را در چیدن این سنت دیرینه به نمایش گذاشتند.در پایان سفره های برتر برای نمایش در مدیریت آموزش و پرورش و مرکز رفاهی فرهنگیان انتخاب شدند.