نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه آمادگی جسمانی کارکنان اداری مدیریت آموزش و پرورش

مسابقه آمادگی جسمانی کارکنان اداری مدیریت آموزش و پرورش


مسابقه آمادگی جسمانی کارکنان اداری مدیریت آموزش و پرورش

به مناسبت گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت و به منظور حفظ آمادگی جسمانی و ارتقاء فاکتورهای

سرعت،دقت و چابکی همکاران اداری آموزش و پرورش  یک دوره مسابقه ورزشی بین کارکنان برگزار گردید و در پایان

به کلیه شرکت کنندگان هدایایی تقدیم گردید.