نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم نمادین آغاز سرشماری نفوس و مسکن

مراسم نمادین آغاز سرشماری نفوس و مسکنطی مراسمی و با حضور معاون فرمانداری ،مدیر و معاونین آموزش و پرورش و همچنین جمعی از مسئولین شهرستان مراسم نمادین آغاز سرشماری آمار نفوس و مسکن در دبستان دخترانه شاهد نور برگزار گردید.

در این مراسم رنجبر مدیر آموزش و پرورش و طالعی معاون فرمانداری بافق توضیحاتی راجع به اهمیت این سرشماری ارائه کردند و بر ثبت نام اینترنتی در این سرشماری تاکید کردند.