نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق:پیگیری نوع آموزش و یادگیری دانش آموزان توسط مدارس الزامی است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق:پیگیری نوع آموزش و یادگیری دانش آموزان توسط مدارس الزامی استبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش شهرستان در اولین روز از دومین هفته ی بازگشایی مدارس به اتفاق کاظم یاوری معاون آموزشی از چندین آموزشگاه سطح شهرستان بازدید نمود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان با تاکید بر رعایت دستور العمل های بهداشتی در مدارس اظهار داشت : مدیران مدارس باید در کنار برگزاری کلاسهای حضوری ، از نحوه آموزش و یادگیری دانش آموزانی که در کلا س های درس حاضر نیستند ، نیز با خبر بوده و پیگیر یادگیری آن ها نیز باشند.