نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق: ایجاد تمهیدات بهداشتی در هر آموزشگاه باید در اولویت باشد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق: ایجاد تمهیدات بهداشتی در هر آموزشگاه باید در اولویت باشد.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش به اتفاق کارشناس حراست و راهبر آموزشی اداره از چندین آموزشگاه شهرستان بازدید نمود.

در این بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های مدیران جهت تجهیز مدارس به دستگاه های ضدعفونی خاطرنشان کرد : ایجاد تمهیدات بهداشتی باید در اولویت هر آموزشگاه قرار بگیرد تا دغدغه های اولیا  کاهش یابد.

در این بازدید نحوه تشکیل کلاس ها و حضور دانش آموزان در مدرسه ، پیگیری چگونگی یادگیران دانش آموزان غایب از جمله مواردی بود که مورد ارزیابی قرار گرفت.