نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجمع گروههای آموزشی دوره متوسطه در بافق برگزار شد .

مجمع گروههای آموزشی دوره متوسطه در بافق برگزار شد .


مجمع گروههای آموزشی دوره متوسطه در بافق برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ،با حضور مدیر و معاون آموزشی و کارشناسان و گروههای آموزشی این مجمع برگزار و سپس به صورت مجزا و تخصصی مسائل آموزشی از قبیل : آزمایشگاهها ، کارگاهها ، تورنی تیم ریاضی ، فراخوانها ، جشنواره ها ، المپیادها ، مسابقات ، پژوهشسرا ، کنکور ، آزمونهای علمی مقایسه ای و آزمونهای بهبود عملکرد استان ، امتحانات نوبت اول ، کتب درسی ، نانو و ... مورد بررسی قرار گرفت .