نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ماه مبارک رمضان در گفتار بزرگان

ماه مبارک رمضان در گفتار بزرگان


ماه مبارک رمضان در گفتار بزرگان

  • رسول اکرم (ص) : روزه سپر آتش (جهنم ) است .

  • امام رضا (ع) : هرکس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که در ماه های دیگر تمام قرآن را بخواند .

  • امام محمدباقر (ع) : هرچیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.

  • امام علی (ع) : روزه نفس از لذت های دنیوی سودمندترین روزه هاست .