نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مانور مسئولیت پذیری دانش آموزان بافقی در انتخابات شورای دانش آموزی

مانور مسئولیت پذیری دانش آموزان بافقی در انتخابات شورای دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ بیست و پنجمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی  به صورت همزمان در تمام مدارس سطح شهرستان برگزار گردید.